Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

2008

 

UPUTSTVA ZA VOĐE AKCIJA

DOKUMENTA KOJA VOĐA AKCIJE DOSTAVLJA ADMINISTRATORU SAJTA PD "POLICAJAC - JOSIF PANČIĆ"

1. Najava akcije

Uputstvo za najavljivenje akcije na sajtu PD "Policajac - Josif Pančić": >>>

2. Izveštaj sa realizovane akcije

Uputstvo za izveštavanje sa akcije na sajtu PD "Policajac - Josif Pančić": >>>

3. Slanje fajlova velikog formata

WeTransfer - Uputstvo za upotrebu: >>>

KAKO POSTATI ČLAN

Da bi postali član PD "Policajac – Josif Pančić" sve što treba da uradite je:
- da dođete na sastanak Kluba utorkom u 18,00 časova,
- da popunite formular Pristupnice potpisanu od strane dva stara člana Kluba i formular Evidencionog kartona i predate ih blagajniku ili sekretaru Kluba,
- da sačekate pozitivnu odluku Upravnog odbora po vašem zahtevu, i nakon toga
- da platite članarinu za tekuću godinu.

Učlanjenjem dobijate člansku knjižicu i Plan akcija za tekuću godinu.

ČLANARINA ZA NOVE ČLANOVE

1. Stariji od 18 god. (markica i knjižica)

900,00 din.

2. Stariji od 18.god. kada prelaze iz drugog PK sa svojom knjižicom

800,00 din.

3. Mlađi od 18 god. (markica i knjižica)

800,00 din.

4. Mlađi od 18 god. kada prelaze iz drugog PK sa svojom knjižicom

700,00 din.

 

ČLANARINA ZA STARE ČLANOVE

1. Stariji od 18 godina

800,00 din.

2. Mlađi od 18 godina

700,00 din.

Počasni članovi Društva ne plaćaju članarinu - dobijaju markicu besplatno.

 

STATUT PLANINARSKOG DRUŠTVA "POLICAJAC - JOSIF PANČIĆ"

Statut PD "Policajac - Josif Pančić" možete preuzeti ovde: >>>