KRATKA PLANINARSKA BIOGRAFIJA

 

Ime i prezime:                                                                  Stevan Jovičić

stevan-jovicic.jpg

 

Godina rodenja: 1950.

 

Telefon: +381 60 0236327

 

E-mail: stevajov609@gmail.com

 

Zanimanje: Penzioner

 

Broj vodičke licence PSS i godina: MB 105 od 1998. god.

 

Broj GSS legitimacija i godina: -

 

Član PSD i godina (upisati ako ima više PSD):

PD „Policajac – Josif Pančić“ od 1990. god.

 

Planinarski kursevi:

Kurs za planinarske vodiče Vodičke službe PSS 1998. god.

 

Član specijalističkih komisija:

Predsednik Komisije za planinarske domove/zatvorene planinarske objekte PSB  (2014 -  )

 

Duznosti koje je obavljao u Drustvu ili planinarskim savezima:

Predsednik PD (1993-1996), (2007-2008)

Potpredsednik-načelnik PD (1999-2002), (2015-2016)

Predsednik Nadzornog odbora PD (2005-2006), (2009-2014)

Član Upravnog odbora PSB (2012 – 2015)

Potpredsednik PSB (2016 -   )

 

Značajniji uspesi u izvođenju planinarskih i visokogorskih akcija kao vođa akcije (navesti akcije po godinama):

Susreti PD „Policajac-Josif Pančić“, „Bistra“ Makedonija i „Komovi“ Crna Gora; Gučevo – Cer 1994 (Srbija); Bjelasica 1994 (Crna Gora); Baba 1994 (Makedonija); Golija 1995 (Srbija); Šar planina 1995 (Makedonija); Jadovnik 1996 (Srbija); Subra 1996 (Crna Gora); Tara – Zvijezda 1998 (Srbija); Plačkovica 1998 (Makedonija); Goč – Željin 1999 (Srbija); Sotomore 2000 (Crna Gora); Jastrebac 2005 (Srbija); Kopaonik 2008 (Srbija); Veruša 2013 (Crna Gora);

 

Visokogorske akcije:

Đeravica – Šar planina 1997; Pohod na Rilu i Pirin (2000, 2005); Komovi (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011); Pohod Beograd – Kopaonik (2000, 2013);

 

Značajniji uspesi kao učesnik akcije:

Susreti PD „Policajac-Josif Pančić“, „Bistra“ Makedonija i „Komovi“ Crna Gora; Maljen – Rajac 1991(Srbija); Jablanik – Povlen 1993 (Srbija); Bistra 1993 (Makedonija); Vlasinsko jezero 1997 (Srbija); Komovi 2001 (Crna Gora); Šar planina 2009 (Makedonija); Goč 2011 (Srbija); Šar planina 2012 (Makedonija); Zlatibor 2014 (Srbija); Ohrid 2015 (Makedonija); Rtanj 2017 (Srbija);

 

Visokogorske akcije:

Durmitor (1997, 2000); Šar planina (2009, 2012); Prokletije 2009; Komovi (2010, 2016); Olimp 2010; Baba 2012; Jablanica 2013; Galičica 2013; Pohod na Rilu i Pirin 2013; Bjelasica 2015; Galičica 2015

 

Ostale aktivnosti:

Autor ili koautor skoro svih normativnih akata PD.

Autor više članaka objavljenih u „Planinarskom glasniku“ i listu „Policajac“ MUP R Srbije.

Učesnik nekoliko emisija na RTS-u gde su promovisane aktivnosti PD i promovisalo planinarstvo.