Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

АКCIJE SE NAJAVLJUJU NA SASTANCIMA DRUŠTVA

SVAKOG UTORKA

PO PLANU AKCIJA KOJI MOŽETE PREUZETI OVDE >>>


IZLET NA FRUŠKU GORU, klik za PDF

14. jula 2018. godine

vođa akcije - Stevan Jovičić

BOSONOGO HODANJE - MAGLEŠ, klik za PDF

21. jula 2018. godine

vođa akcije - Tadija Dimitrijević

KOMOVI, klik za PDF

27. - 29. jula 2018. godine

vođa akcije - Rada Jočić

TRIGLAV, klik za PDF

9. - 12. avgusta 2018. godine

vođa akcije - Rada Jočić

KOPAONIK, klik za PDF

11. - 18. avgusta 2018. godine

vođa akcije - Stevan Jovičić

MARŠ TRAGOM 2. PREKOBROJNOG PUKA, klik za PDF

18. avgusta 2018. godine

vođa akcije - Tadija Dimitrijević

DURMITOR(Bobotov kuk) I NEVIDIO, klik za PDF

31. avgusta - 2. septembra 2018. godine

vođa akcije - Tadija Dimitrijević

IZLET IZNENAĐENJA, klik za PDF

07. - 09. septembra 2018. godine

vođa akcije - Tadija Dimitrijević

ZAGRLI DRVO, JAVOR I UVAC klik za PDF

19. - 21. oktobra 2018. godine

vođa akcije - Tadija Dimitrijević