<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>organizuje akciju:</strong></p> <p class="style3"><font size=5 color="ForestGreen"><strong>NA`IM JUNACIMA U AST</br> POVODOM STO GODINA OD PROBOJA SOLUNSKOG FRONTA</br> ZEJTINLIK-OLIMP-KAJMAK ALAN</font></strong></p> <p class="style3"><font color="black" size=5><strong>u periodu od 20. septembra do 2. oktobra 2018. godine</font></p> <p class="style2"><img src="../215-Olimp(Rada Jocic) 20.9.-2.10.2018/1.jpg" width=570 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=justify> Povodom 100.godina od proboja Solunskog fronta prisutvovaemo centralnoj proslavi na Zejtinluku u Solunu, i izvraiti uspon na Olimp i Kajmak alan. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="black">Plan akcije</font></strong></p> <p class="style2" align=left>20.9.2018. etvrtak</p> <p class="style4" align=left> &ndash; Vreme i mesto polaska bie naknadno objavljeno. </p> <p class="style2" align=left>21.9.2018. Petak</p> <p class="style4" align=left> &ndash; Dolazak u jutarnjim satima u Paraliju. Smeataj. </p> <p class="style4" align=justify> U periodu do 29.09.oni koji budu zainteresovani izvraie uspon na Olimp. Dolazak prevozom do Prionija. Prioni 1100mnv - Dom A 2100 mnv. Noenje. Du~ina oko 5km i laganim hodom prelazi se za 4-5h. Staza nije naporna... </br> Ujutru u 07:00h polazak na Olimp. Dom A - Skolio 2911mnv - Skala 2866mnv - Mitikas2917mnv. Vreme potrebno za uspon oko 4:30h. Povratak do Prionija i prevozom do Paralije. Naporna tura. </p> <p class="style2" align=left>29.9.2018. Subota</p> <p class="style4" align=left> Polazak autobusom u Solun. U eae u centralnoj proslavi 100 godina od proboja Solunskog fronta. Povratak u Paraliju. </p> <p class="style2" align=left>1.10.2018. Ponedeljak</p> <p class="style4" align=left> Polazak za Kajmak alan i Beograd. Dolazak u ski centar Voras 2050mnv. Laganim hodom do vrha sti~emo za oko 3h, polaganje venca i odavanje po asti herojima Kajmak alana 2521mnv.</br> Nastavak puta za Beograd,gde sti~emo 02.10.u jutarnjim satima. </p> <p class="style2"><img src="../215-Olimp(Rada Jocic) 20.9.-2.10.2018/2.jpg" align="center"></img></p> <p class="style4" align=left><strong><font color="red">CENA:</font></strong><br> <font color="red" size=4>120,00&#8364</font> u dinarskoj protivvrednosti i obuhvata prevoz, 10 noenja, izlet u Solun i odlazak na Kajmak alan. U cenu nije ura unato putno i zdravstveno osiguranje i odlazak na Olimp. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">HRANA I VODA</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>Iz ranca. <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">OPREMA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>Planinarska oprema, primerena godianjem dobu. Planinarske cipele su obavezne za planinare koji idu na uspon. Svaki u esnik je du~an da ponese va~ei pasoa, zdravstvenu i planinarsku karticu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomo za li nu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.) kao i dovoljne doze terapije koju primenjuje.</p> <p></p> <p class="style4" align=left><strong><font color="red">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong><br> uz akontaciju od 50&#8364 u dinarskoj protivvrednosti, do 31.08.2018. i odnosno celokupan iznos do 10.09.2018., na sastancima Druatva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.</br> U slu aju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraa.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Rada Jo i</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 458(UIAA),br.tel. 060/3117744</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:brajkovicjocic@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>brajkovicjocic@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">POMONIK VOE AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Tadija Dimitrijevi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 451(UIAA), br.tel.064/0304582</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:idudani48@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>idudani48@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Br.tel. Gorske slu~be spaaavanja 063/466466 <br> Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>