<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>organizuje planinarsku akciju:</strong></p> <p class="style3"><font size=5 color="ForestGreen"><strong>TREBEVI (1627mnv) I JAHORINA (Borovac 1750mnv i Klek 1743mnv)</font></strong></p> <p class="style3"><font color="black" size=5><strong>5.10.-07.10.2018.god. (petak-nedelja)</font></p> <p class="style2"><img src="../214-Trebevic i Jahorina(Tadija Dimitrijevic) 5.-7.10.2018/1.jpg" align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2"><img src="../214-Trebevic i Jahorina(Tadija Dimitrijevic) 5.-7.10.2018/2.jpg" width=670 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=justify><strong> Ovog vikenda, trebalo je da u estvujemo u sletu na Trebevi i da planinarimo po Jahorini. Organizator je promenio termin odr~avanja sleta, kome se mi nismo mogli prilagoditi, ali emo ipak, kako smo i planirali, sa naaim prijateljima iz PD  Trebevi iz Isto nog Sarajeva (Republika Srpska), ovog vikenda imati priliku da do~ivimo po etak rane jeseni i u~ivamo u privla nosti ovih planinskim lepoticama ato namiguju Sarajevu. Ne slu ajno, na Trebeviu i Jahorini su se odr~avale i 14.zimske olimpijske igre 1984. godine i prestavljaju omiljena izletiata Sarajlija.</br> Na Trebevi emo se penjati jednom novom i atraktivnom stazom iz mesta Ivanii, sa koje tek pucaju pogledi na Sarajevo i okolinu. Neemo zaobii ni baa araijske evape, a kako esto odlazei u bosanske planine posetimo i neku termalnu rivijeru, ovoga puta ii emo na nono kupanje (od 22 do 02 sata) u Termalnu rivijeru na Ilid~i. Tu emo obaviti  vodene pripreme , za nedeljno planinarenje po jednoj drugoj Jahorini, kojoj emo prii sa jugoistoka i upoznati njene vrhove Borovac i Klek. </p> <p class="style2"><img src="../214-Trebevic i Jahorina(Tadija Dimitrijevic) 5.-7.10.2018/3.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">PLAN:</font></strong></p> <p class="style4" align=left><b>05.10.2018.</b> <p class="style4" align=left><b>17:30h</b> &ndash; Polazak iz Beograda, sa ugla Sarajevske i Drinske ulice (parki pored Gazele), preko Loznice, Zvornika i Vlasenice do Sarajeva. Usputne pause po potrebi.</p> <p class="style4" align=left><b>23:30 - 24:00h</b> &ndash; Dolazak u Sarajevo. Smeataj u hostel. U blizini hostela je Tr~ni centar sa velikim izborom kuvanih jela.</p> <p class="style4" align=left><b>06.10.2018.</b> <p class="style4" align=left><b>07:00h</b> &ndash; Prevoz iz Sarajeva do mesta Ivanii (550mnv).</p> <p class="style4" align=left><b>08:30h</b> &ndash; Dolazak u Ivanie, priprema za peaa enje i po etak zajedni kog uspona na Trebevi sa planinarima iz PD  Trebevi , jednom novom i atraktivnom stazom, preko Gornjih Miljevia i Studenog Brda, do vrha Trebevi (1629mnv) Na ovoj stazi o ekuju nas predivni pogledi na panoramu Sarajeva i celu okolinu.</p> <p class="style4" align=left><b>15:30h</b> &ndash; Zavraetak peaa enja i povratak u objekat smeataja. Mogu je silazak ~i arom. </br> <i>Vreme peaa enja 6-7 sati, du~ina staze 12km, ukupan uspon oko 1100m i isto toliki silazak. </br> Za one koji ne mogu da savladaju ovaj uspon mogue je organizovati uspon  stazom princeza , sa manjim naporom. </i> </p> <p class="style4" align=left> <b>18:00h</b> &ndash; Individualni obilazak grada. Mogu je i zajedni ki obilazak Baa araije i drugih kulturnih sadr~aja grada. </p> <p class="style4" align=left> <b>22:00h - 02:00h</b> &ndash; Za zainteresovane, organizovan je odlazak i u~ivanje na nonom kupanju i drugim sadr~ajima Termalne rivjere na Ilid~i. (cena karte je 10KM za gospodu i ne ulazi u cenu akcije, dok je za dame ulaz slobodan). </p> <p class="style2"><img src="../214-Trebevic i Jahorina(Tadija Dimitrijevic) 5.-7.10.2018/4.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p class="style2"><img src="../214-Trebevic i Jahorina(Tadija Dimitrijevic) 5.-7.10.2018/5.jpg" width=550 align="center"></img></p> <p class="style4" align=left><b>07.10.2018.</b> <p class="style4" align=left> <b>07:00h</b> &ndash; Kombinovani prevoz ( naaim vozilom i drugim odgovarajuim prevozom) iz Sarajeva, preko Pala i Pra a do Rude Glave. </p> <p class="style4" align=left> <b>09:00h - 09:30h</b> &ndash; Dolazak na Rudu Glavu, priprema i po etak peaa enja od planinarskog doma  Nedim pilav (1460m), do vrha <b>Borovac (1750mnv)</b>. Nakon pauze za u~ivanje na vrhu, nastavak peaa enja joa oko sat vremena do vrha <b>Klek (1743mnv)</b>.</br> <i>Vreme peaa enja 5-6 sati, du~ina staze do 10km, ukupan uspon oko 300m i isto toliki silazak.</i> </p> <p class="style4" align=left> <b>15:30h</b> &ndash; Povratak za Beograd, preko Sokolca i Vlasenice, sa usputnom pauzom za ru ak i drugim pauzama po potrebi. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">CENA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Cena akcije je <font color="red" size=4>3.200,00 Din.</font>(na bazi 30 u esnika, doplata 300,00Din za 20 i manje u esnika) i <font color="red" size=4>25&#8364</font> obuhvata prevoz kombijem iz Beograda, prevoz posebnim vozilima do Rude Glave i smeataj dve noi u hostelu. </br> <i>U slu aju otkaza, neophodno je obezbediti zamenu, u protivnom novac ne mo~e biti vraen.</i> </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">HRANA I VODA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Iz ranca i u gradu. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">OPREMA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Planinarska oprema, primerena godianjem dobu. Na ovoj akciji su obavezne planinarske cipele. Svaki u esnik je du~an da ponese li nu kartu, zdravstvenu i planinarsku karticu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomo za li nu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.) </p> <p></p> <p class="style4" align=left><strong><font color="red">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong><br>do popune mesta, sa akontacijom od 2.000,00Din. na sastancima Druatva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.</br> U slu aju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraa.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Tadija Dimitrijevi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 451(UIAA), br.tel.064/0304582</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:idudani48@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>idudani48@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">POMONIK VOE AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Sne~ana Dimitrijevi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 592(UIAA), br.tel.064/6502393</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:snezanadi@telekom.rs "><span><font color="#0000FF"><strong>snezanadi@telekom.rs </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Br.tel. Gorske slu~be spaaavanja 063/466466 <br> Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>