<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>organizuje planinarsku akciju:</strong></p> <p class="style3"><font size=5 color="ForestGreen"><strong>VIOGOR (1281mnv) - MOKRA GORA</font></strong></p> <p class="style3"><font color="black" size=5><strong>27.-28.10.2018.god. (subota-nedelja)</font></p> <p class="style2"><img src="../211-Viogor(Snezana Dimitrijevic) 27.-28.10.2018/1.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2"><img src="../211-Viogor(Snezana Dimitrijevic) 27.-28.10.2018/2.jpg" width=400 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=justify><strong> Smeatena izmeu Tare i Zlatibora, kotlina Mokre gore, dugo ve pobuuje pa~nju ljubitelja iskonskih prirodnih lepota Srbije, ali i malo je planinskih sladokusaca ije su staze i bogaze vodile preko jugozapadnog Zlatibora,do Semegljevske gore i njenog vrha Viogor. Zato emo ovaj vikend u~ivati u lepotama Mokre gore, voziti se starim vozom  irom , na pruzi uskog koloseka, romanti nom  `arganskom osmicom , najatraktivnijom turisti ko muzejskom ~eleznicom u Evropi, piti kaficu u Kustinom  Drvengradu , ili peaa iti po Mokroj gori. U nedelju emo svoje lake planinarske korake pustiti da slobodno skitaju po zimzelenju i livadama Viogora. </p> <p class="style2"><img src="../211-Viogor(Snezana Dimitrijevic) 27.-28.10.2018/3.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">PLAN AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style4" align=left color="#1d4c03"><b>27.10.2018. Subota</b> <p class="style4" align=left><b>06:00h</b> &ndash; Polazak iz Beograda, sa ugla Sarajevske i Drinske ulice (parki pored Gazele), preko Po~ege i U~ica, sa usputnim zadr~avanjem po potrebi, do Mokre gore. </p> <p class="style4" align=left><b>10:45h</b> &ndash; Dolazak u Mokru goru. </p> <p class="style4" align=left><b>11:00h</b> &ndash; Vo~nja `arganskom osmicom oko 2,5 sata (ulaznica 800 din, plaa se na licu mesta). Napomena: Za one koji ne ~ele da se voze voziem, bie organizovano peaa enje od `arganske osmice u Mokroj gori do Bele vode i vodopada Skakavac, odnosno do ~elezni kih stanica Golubii i Jatare (ukupno oko 10 km, sa visinskom razlikom oko 300m.) </p> <p class="style4" align=left><b>14:00h</b> &ndash; Nakon zavraetka vo~nje ~eleznicom, peaa enje od Mokre gore do Meavnika (oko 2km), obilazak i pauza oko sat vremena u  Drvengradu . Povratak peake do Mokre gore. </p> <p class="style4" align=left><b>18:00h</b> &ndash; Razmeataj po kuama u viaekrevetnim sobama. Zajedni ka ve era (ulazi u cenu akcije) i dru~enje. </p> <p class="style2"><img src="../211-Viogor(Snezana Dimitrijevic) 27.-28.10.2018/4.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p class="style4" align=left color="#1d4c03"><b>28.10.2018. Nedelja</b> <p class="style4" align=left><b>07:00h</b> &ndash; Polazak na peaa ku turu, sa raskrsnice za Krsmanovie i Kojadinovie, u Mokroj gori (oko 570mnv) jugoisto no, kroz zimzelene aume, uz Krsmanski potok, dobrim makadamom, preko Jovinog groba (979mnv), gde izbijamo na livadske puteve. Peaa imo dalje livadama, pored katuna, sa prelepim pogledom na Mokru goru, Taru, bosanske planine i okolinu. </p> <p class="style4" align=left><b>11:00h - 11:30h</b> &ndash; Izlazak na vrh Viogor (1281mnv). Pauza i fotkanje. </p> <p class="style4" align=left><b>15:30h</b> &ndash; Silazak do po etne ta ke peaa enja. U zavisnosti od sastava grupe i vremenskih prilika, silazak je preko Obeaenog Hrasta (1040mnv) ili preko Njivi kog Kika (1058mnv). </p> <p class="style4" align=left> <i>Vreme peaa enja: 7,5  8,5 sati, du~ina staze:14-16km, uspon oko 800m i isto toliki silazak.</br> <b>Napomena:</b>Oni koji ne mogu da peaa e do vrha Viogor, mogu peaa iti 4-5km, uz uspon od oko 500m do Jovinog groba, u~ivati na livadama i sa ekati grupu sa Viogora u povratku, ili se samostalno spustiti makadamskim putem do po etne ta ke u Mokroj gori, a mogu ostati i na svoj na in u~ivati u Mokroj gori. </i> </p> <p class="style4" align=left><b>16:00h</b> &ndash; Okupljanje svih u esnika akcije u Mokroj gori. Povratak za Beograd obrnutom mararutom, uz usputne pauze po potrebi. </p> <p class="style4" align=left><b>22:00h - 23:00h</b> &ndash; Dolazak u Beograd, na po etnu ta ku. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">CENA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Cena akcije <font color="red" size=4>3.300,00 Din.</font> (na bazi 40 u esnika) i to: </br> Cena prevoza 1.700,00 Din, cena prenoiata i ve ere 1.600,00 Din. Doplata od 300,00 Din ili 600,00 Din u zavisnosti od veli ine vozila (30 ili 20 sediata).</br> <b><i>U cenu akije nije ura unata karta za vo~nju `arganskom osmicom (800,00 Din), ni ulaznica za Drvengrad (250,00 Din), koje se plaaju na licu mesta.</i></b></br> </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">HRANA I VODA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Iz ranca uz planiranu zajedni ku ve eru u subotu.Mogue je snabdeti se hranom i u prodavnici, ili u restoranu na Mokroj gori. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">OPREMA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Planinarska oprema, primerena godianjem dobu.(Obavezne su planinarske cipele). Svaki u esnik je du~an da ponese li nu kartu i planinarsku karticu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomo za li nu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.) </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong></p> <p class="style4" align=left> do popune mesta, sa akontacijom od 1.700,00Din. na sastancima Druatva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.</br> U slu aju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraa. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Sne~ana Dimitrijevi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 592(UIAA), br.tel.064/6502393</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:snezanadi@telekom.rs "><span><font color="#0000FF"><strong>snezanadi@telekom.rs </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">POMONIK VOE AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Tadija Dimitrijevi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 451(UIAA), br.tel.064/0304582</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:idudani48@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>idudani48@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Br.tel. Gorske slu~be spaaavanja 063/466466 <br> Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>