Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

organizuje učešće na republičkoj planinarskoj akciji:

MARŠ TRAGOM 2. PREKOBROJNOG PUKA

na planini Cer (Šančine 687 mnv)

dana 18. avgusta 2018. godine(subota)

Prošlo je više od veka, od te 1914.godine kada su se od 12. do 24. avgusta u dolini Jadra, na obroncima Cera i Iverka grudima branile sloboda i čast otadžbine. Tada je srpska vojska, u čemu je junačku ulogu odigrao 2.prekobrojni puk, u žestokim borbama protiv daleko jačih austrougarskih trupa, pisao istoriju opstanka jednog gordog naroda. Genijalna vojna strategija 2.armije, kojom je slabo naoružana srpska vojska, nanela velike gubitke i naterala u povlačenje demoralisanog, daleko nadmoćnijeg neprijatelja, već stotinu godina se izučava kao remek delo vojne veštine na vojnim akademijama širom sveta i slavi kao prva pobeda saveznika u Velikom ratu.
U selima oko Jadra, u čijem se slivu vodila Cerska bitka, pa je zato poznata i kao Bitka na Jadru, još uvek se prepričavaju sećanja na panično izgovarane reči austrougarskih vojnika prilikom povlačenja “Kazuj strina gde je Drina?”.
Zato idemo na ovu republičku planinarsku akciju, da planinarimo po Ceru, Srpskom svetilištu po kojem su se u danima kada se izvodi ova akcija, pre 104. godine, rasipale kosti naših slavnih predaka za odbranu slobode u kojoj i danas uživamo. Idemo da na svoj način - pešačeći, marširamo tragom 2.prekobrojnog puka, poklonimo se senama naših junaka i na taj način im još jednom odamo počast i osvežimo sećanja na njihova herojska dela.

Krenućemo iz Beograda u 7 sati, sa ugla Sarajevske i Drinske ulice (parkić kod Gazele) gde ćemo oko 9:30-10:00 sati doći u Tekeriš. Tu ćemo po programu organizatora (Planinarski savez Srbije i PD “Cer” iz Šapca) uzeti učešće na ovoj akciji.
Akcija će se odvijati na stazama slavne i lepe planine Cer, dugim 9 i 12-13km, nakon čega će biti organizovan ručak za učesnike akcije. Više detalja o ovoj akciji, znaćemo nakon objavljivanja detaljnog plana organizatora.
Po završetku akcije, obićićemo spomen kompleks Cerske bitke u Tekerišu i vratiti se u Beograd, do 21:00 sata.

CENA:

Cena akcije, za 40 i više učesnika je 1000,00 Din., za 20 i manje učesnika je 1200,00 Din.

HRANA I VODA

Iz ranca. U slučaju da organizator obezbedi ručak, cena kotizacije će biti određena planom organizatora, koji će nam naknadno biti dostavljen. (Cena kotizacije ne ulazi u cenu akcije).

OPREMA:

Planinarska oprema, primerena godišnjem dobu.(Obavezne su planinarske cipele). Svaki učesnik je dužan da ponese ličnu kartu, overenu zdravstvenu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomoć za ličnu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.)

ROK ZA PRIJAVU:
do popune mesta, na sastancima Društva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.
U slučaju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraća.

VOĐA AKCIJE:

Tadija Dimitrijević

br.leg.PSS 451(UIAA), br.tel.064/0304582

e-mail: idudani48@gmail.com

POMOĆNIK VOĐE AKCIJE:

Snežana Dimitrijević

br.leg.PSS 592(UIAA), br.tel.064/6502393

e-mail: snezanadi@telekom.rs

NAPOMENA:

Br.tel. Gorske službe spašavanja 063/466466
Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE