Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU
11. - 18. avgusta 2018. godine (subota - subota)

KOPAONIK

Kopaonik, najveća planina Centralne Srbije pruža se razgranatim grebenom u dužini od 82 km, pravcem od podbrda iznad Kosovske Mitrovice, na severozapad preko niza vrhova viših od 1600 m, do najvišeg dela masiva tzv. Ravnog Kopaonika sa najvišim Pančićevim vrhom (2017 mnv). Obrisi reljefa Kopaonika stvoreni su kroz geološko vreme od pre 70 miliona godina kada su starije sedimentne stene zahvaćene snažnim tektonskim pokretima i isprobijane vulkanskom aktivnošću sa utiskivanjem i izlivanjem magmatskih stenskih kompleksa. Zbog toga Kopaonik karakteriše raznovrsna geološka građa sa stenama različitog nastanka i starosti (graniti, serpentiniti, škriljci, mermeri, andeziti, krečnjaci). Vulkanska aktivnost i proboji vrelih mineralnih rastopa izazvali su promene na okolnim starijim stenama usled visokih temperatura i snažnih pritisaka. Tako je nastala „Kopaonička rudna oblast“ sa velikim brojem rudnika od najstarijih vremena. Rudna bogatstva podarila su Kopaoniku ime, ovde se odvajkada kopala ruda. Pored već poznatih ruda metala gvožđa, olova i cinka, u nedrima Kopaonika ima i retkih metala srebra i zlata i retkih minerala (volastonita, fluorita, azbesta i dr.).

Klima Kopaonika obeležena je sa blizu 200 sunčanih dana godišnje zbog čega sa pravom nosi naziv „planina sunca“. Južni položaj masiva, zaravnjenost i otvorenost terena sprečava dugotrajno zadržavanje oblačnosti nad planinom. Hladni i teži vazduh kreće se okolnim dolinama i kotlinama tako da zimske temperature nisu mnogo niske. Kopaonik ima subalpsku klimu. Srednja godišnja temperatura Ravnog Kopaonika je 3,70C. Snegovi padaju krajem novembra i traju do meseca maja, prosečno 159 dana godišnje. Padavine su u proseku veće od 1000 mm godišnje.

Polazak:

11. avgust 2018. godine u 7,00 časova autobusom javnog prevoza sa autobuske stanice Beograd. Maršruta: Beograd – Kraljevo – Raška – Kopaonik. Predviđen dolazak na Kopaonik je oko 13:00 časova.

Smeštaj:

U planinarskom domu „Kopaonik“ (1720 mnv) na bazi polupansiona ako bude više od 15 učesnika (noćenje, doručak i ručak). Sobe su malokrevetne i imaju centralno grejanje i kupatilo.

Cena:

Prevoz i organizacioni troškovi koštaju 3750,00 Din. (3270,00 za penzionere). Cena polupansiona sa boravišnom taksom je 6000,00 Din. Akontacija u iznosu od 5000,00 Din. plaća se prilikom prijavljivanja, a preostali iznos do 31.07.2018. godine.

Plan:

U toku boravka predviđene su pešačke ture:
- Šetnja po centru turističkog naselja „Sunčani vrhovi“ i do Markovih stena (1721 mnv) – 4 km.
- Uspon ka Pančićevom vrhu preko Suvog rudišta (1976 mnv) – 8 km.
- Uspon na vrh Treska (1622 mnv) – 10 km.
- Uspon na vrh Velika Gobelja (1934 mnv) sa povratkom preko Srebrnca – 10 km.
- Pl. dom – Pajino preslo – Duboka – Ledenica (1870 mnv) – Karaman (1917 mnv) – pl. dom – 10 km.
- Pl. dom – Nebeske stolice (1793 mnv) – pl. dom – 12 km.
- Poseta Gejziru i svetom mestu „Metođe“ – 16 km.
- Pl. dom – vodopad Jelovarnik – pl. dom – 17 km.
- Pl. dom – Gobelja – Vučak (1714 mnv) – Kukavica (1726 mnv) – Sunčana dolina – pl. dom – 28 km.

Povratak:

18. avgusta 2018. godine u 14:45 časova istom maršrutom kao i u dolasku. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21:00 časova.

Oprema:

Planinarska prema godišnjem dobu, lična karta, zdravstvena kartica, planinarska kartica sa plaćenom članarinom za 2018. godinu i odgovarajuća terapija za one koji boluju od neke bolesti.

Vođa akcije:

Stevan Jovičić

br.leg.PSS 105(UIAA), br.tel.060/0236 327

e-mail: stevajov609@gmail.com

NAPOMENA:

Br.tel. Gorske službe spašavanja 063/466466
Kućni red Planinarskog doma „Kopaonik“ se mora poštovati: pušenje po sobama je strogo zabranjeno, kao i konzumiranje hrane i konzumiranje alkohola i drugih opijanata.
Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE