Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU
14. jula 2018. godine (subota)

IZLET NA FRUŠKU GORU

Polazak:

14. jula 2018. godine u 8:06 časova vozom sa železničke stanice Beograd Centar. Skup učesnika na železničkoj stanici u 7:45 časova. Dolazak u Sremske Karlovce po redu vožnje u 9:44 časova.

Cena:

Prevoz i organizacioni troškovi koštaju 650,00 Din. i plaća se kao akontacija prilikom prijavljivanja.

Plan:

10:00h Polazak na pešačku turu.
10:00h - 16:00h Vreme predviđeno za pešačenje.

Svi učesnici idu na pešačku turu Sremski Karlovci – greben Čerat – planinarski dom „Stražilovo“ – Brankov grob na Stražilovu – Sremski Karlovci. Tura je dužine oko 13Km sa visinskom razlikom od 235m u usponu i spustu.

Oprema:

Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki učesnik je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana i voda:

Iz ranca.

Povratak:

Istog dana u 16:31 časova sa železničke stanice Sremski Karlovci. Dolazak u Beograd po redu vožnje u 18:22 časova.

Vođa akcije:

Stevan Jovičić

br.leg.PSS 105(UIAA), br.tel.060/0236 327

e-mail: stevajov609@gmail.com

NAPOMENA:

Br.tel. Gorske službe spašavanja 063/466466
Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE