Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

MORAČKE PLANINE
od 22. do 25. juna 2018. godine (četvrtak-nedelja)

Kapetanovo jezero

Uvod:

Moračke planine se nalaze u centralnom delu severo-zapada Crne Gore. Kraški predeo, u ovom peridu godine obiluje vegetacijom, planinskim cvećem i relativno velikom količinom vode u vodotokovima i jezerima. Prilično kamenit i neprohodan prilaz planinskim vrhovima učinio je da se ove destinacije ređe obilaze. Kapetanovo jezero koje se nalazi na planini Lukavici u masivu Moračkih planina, nastalo je kao rezultat ledničke aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje i legende koje kruže u narodu. Najpoznatija je o vilama koje su se kupale na izvoru iznad današnjeg jezera. Jedna od vila je zaboravila da zatvori izvor, pa je voda preplavila dolinu u kojoj se nalazio katun Mušovića Kapetana. Lastva (2226m n/v) ili Kapa moračka je najviši vrh na ovoj destinaciji. O ostalim vrhovima ćemo pričati na licu mesta...

PLAN AKCIJE:

Polazak na akciju:
21.06.2018. godine (četvrtak)

21.00 čas – polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske (blizu Mostarske petlje); Maršruta putovanja: Beograd–Čačak–Prijepolje–Pljevlja– Žabljak–Nikšić–Kapetanovo jezero


         Vojnik                  Maganik

 

22.06.2018. godine (petak)

07.00 časova – Magistralni put Šavnik–Nikšić, Vojnik (1998m n/v) staza je dugačka 11km visinska razlika u usponu i spustu oko 800m;

14.00 časova – Nastavljamo putovanje preko Nikšića, do Kapetanovog jezera.

17.30 časova – Postavljanje kampa, druženje, povečerje u 22:00

Kapa Moračka

 

23.06.2018. godine (subota)

Kapetanovo jezero - Manito jezero – Stožac – Lastva
(staza je dugačka 12,5km sa visinskom razlikom u usponu i silasku 930m)

05.30 časova – Ustajanje, doručak;

06.00 časova – Priprema za pešačenje

06.15 časova – Početak pešačenja Kapetanovo jezero(1635m n/v), Manito jezero(1750m n/v), Stožac(2141m n/v), Lastva(2226m n/v), Kapetanovo jezero;

17.30 časova – Povratak na Kapetanovo jezero. Odmor, druženje, povečerje u 22:00.


        ;Mali Žurim                Moračke planine

 

24.06.2018. godine (nedelja)

Bojovića bare, Veliki Žurim (2035m n/v) i Mali Žurim(1965m n/v) Bojovića bare,
(staza je dugačka 14km visinska razlika u usponu i spustu oko 1100m)

04.30 časova – Ustajanje za one koji kampuju, raspremanje kampa, pakovanje stvari, doručak;

05.00 časova – Polazak do Bojovića bara;

05.15 časova – Priprema za pešačenje

05.30 časova – Početak pešačenja od katuna Bojovića bare na Veliki i Mali Žurim;

14.00 časova – Povratak na Bojovića bare, presvlačenje, pakovanje stvari;

14.30 časova – Polazak za Beograd

Povratak:

22.00 časa – Dolazak u Beograd.

 

CENA:

Cena akcije: Cena prevoza je 4800,00 dinara za 18 prijavljenih učesnika.
Privatni smeštaj na Kapetanovom jezeru u tvrdom objektu (ograničeno na 20 mesta) je 5 evra po osobi, prednost u smeštaju u tvrdim objektima imaju devojke i parovi. Kampovanje u sopstvenim šatorima se ne naplaćuje.

OPREMA:

Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Za kampovanje: šator, podmetači, vreće... Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu ili pasoš, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

HRANA-VODA:
Hrana iz ranca u sopstvenom aranžmanu. Moguće je naručiti hranu u smeštaju. Kačamak i cicvara porcija 5€. Za veću grupu moguće dogovoriti jagnje kuvano ili pečeno. Piće je oko 1.20 €, čaj 0.80 €, kafa 0.60 € ....

ROK ZA PRIJAVU:
Utorkom od 18 sati u prostorijama PD "POLICAJAC - JOSIF PANČIĆ", telefonom ili mailom, obavezno dostaviti, prezime i ime, PK ili društvo, br. nove planinarske knjžice i uplata akontacije od 4000,00 din na sastancima društva.

VOĐA AKCIJE:

Predrag Golubović

064/11 36 089

e-mail: golub1@gmail.com

NAPOMENA:

Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE