Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

BELJANICA - 21. aprila 2018. godine


Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubčke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12km. Zahvata površinu od 309km2, od čega 246m2 je izrazit kraški reljef u krečnjacima..

CENA:

Cena akcije Prevoz: 1.100 din. na bazi 40 učesnika.

DUŽINA STAZE:

15 km, ukupan uspon: oko 963 m i isto toliko silazak.

PLAN:

Polazak:

07.00 časova – Okupljanje na uglu Drinske i Sarajevske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Svilajnac – Despotovac – Lisine.

Opis akcije:

09.00 - 09.30 časova – Dolazak u Lisine. Pauza za kafu i priprema za pešačenje.

10.00 časova – Početak pešačenja od planinarskog Doma "Suvaja", (376 m/nv), šumskim putevima preko livada, kroz šumu, do vrha Beljanice (1. 339 m/nv), na stazi dugoj 15 km, uz visinsku razliku od 963m u usponu i isto toliko u silasku. Oko 13.30 h izlazak na vrh Beljanice. Pauza na vrhu 30min. Staza je u jednom delu kružna.

17.00 časova –Dolazak kod vodopada Veliki buk ili Lisine, koji se nalazi na rečici Vrelo, desnoj pritoci reke Resave, visine 25m. Pauza 1h.
Za učesnike akcije sa slabijom kondicijom predviđena je pešačka tura kanjonom reke Resave do Sklopa u dužini od 4km.

Povratak:

18.00 časova – Povratak za Beograd.

20.30 čas – Dolazak u Beograd.

 

OPREMA:

Planinarska oprema, primerena godišnjem dobu. Planinarske cipele su obavezne. Svaki učesnik je dužan da ponese ličnu kartu, overenu zdravstvenu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomoć za ličnu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr. )

HRANA-VODA: Iz ranca. Nakon pešačenja, odmor u trajanju od sat vremena u nekom od restorana u Lisinama. Vode ima na izvoru na polovini staze.

VOĐA AKCIJE:

Rada Jočić, vodič MB 458

tel. 060/311 77 44

e-mail: brajkovicjocic@gmail.com

Drugi važni telefoni: Gorska služba spašavanja tel. 063/466-466

NAPOMENA:

Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE