Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

POVLEN 24. 02. 2018.

Povlen je najuočljiviji i najveći masiv u lancu valjevskih planina. Udaljen je pola sata vožnje od Valjeva putem prema Bajinoj Bašti. Drugi put do padina i grebena Povlena vodi pored poznatih manastira Ćelije i Lelić. Ova planina dinarskog smera pružanja sastoji iz dva dela pomalo neprikladnog naziva – Mali i Veliki Povlen. Neprikladnost je u tome što je Mali Povlen (1347m) viši od Velikog Povlena (1271m) i predstavlja najvišu tačku čitavih valjevskih planina. Mali Povlen je donekle asimetričan – jugozapadna strana mu je strmija od severoistočne. Svakako je to posledica usecanja duboke, klisuraste doline, ali i rasedanja duž jugozapadne strane. Sam greben Malog Povlena je relativno uzak, ali ne predstavlja izrazito kameniti venac, već se sastoji od blagih humova između kojih je usečeno nekoliko plitkih vrtača.

Severna podgorina Malog i Velikog Povlena je disecirana čestim vodotocima, ali ipak ima prilično blage strane. Na čitavoj severnoj podgorini Povlena, javljaju se brojni površinski potoci koji obrazuju najgušću rečnu mrežu na čitavom prostoru ove planine. S druge strane, od Debelog brda do Mravinjaca proteže se gotovo kontinualna šuma lišćara (bukva, leska, grab i po koji javor). Samo se oko Dijavice nailazi na guste šume relativno mladih četinara (jela i smrča), koje su verovatno sađene.

CENA:

Cena akcije (plaća se prilikom prijave za akciju):

• Minibusom sa 18 sedišta - 1200 din.

• Autobusom sa 40 sedišta - 900 din.

VOĐA AKCIJE:

Miša Marković, MB 105

Tel.: 060/3926-011

e-mail: misamarkovic53@gmail.com

Drugi važni telefoni: Gorska služba spašavanja tel. 063/466-466

 

PLAN:

Polazak:

07:00 sati – Sa ugla Drinske i Sarajevske ulice. Maršuta: Beograd – Valjevo – Debelo brdo.

Opis akcije:

09.00h: časova – Dolazak i po dolasku pauza od 15 minuta za prvi deo pešačke ture od Debelog brda do planinarskog doma „Povlen“ u dužini od 2.5km. Prvi deo staze je lagan.

10:00 časova – Dolazak do doma i priprema za glavnu turu vrhovima Povlena. Staza vodi preko Velikog Povlena, zatim Srednjeg i na kraju Malog Povlena. Od Malog Povlena povratak je do planinarskog doma.

Dužina ove staze je 12km, sa visinskom razlikom od 350m i ukupnom visinskom razlikom od 650m. Dužina cele staze je 17km.

 

Povratak:

18:00 časova – Povratak za Beograd.

21:00 čas – Dolazak u Beograd.

 

OPREMA:

Planinarska, prema godišnjem dobu, članska karta sa plaćenom članarinom za 2017. ili 2018. godinu.

HRANA-VODA: iz ranca.

NAPOMENA:

Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE