Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „POLICAJAC – JOSIF PANČIĆ“

ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

IZLET NA AVALU

dana 03.03.2018. godine

VOĐA AKCIJE:

Stevan Jovičić, MB 105

tel. 060/0236-327

e-mail: stevajov609@gmail.com

Polazak:

3. marta 2018. godine oko 9,30 časova sa Trošarine gradskim autobuskim linijama br. 401, 403, 405, 407 ili 408. Okupljanje na stajalištu Lipovica u Pinosavi podno vrha Avale do 10,15 časova.

Plan:

10,15 časova – Polazak na pešačku turu stazama Avale ukupne dužine oko 10 km sa ukupnom visinskom razlikom od 300 m u usponu i 260 m u silasku. Pešačka tura je takva da se u više tačaka može prekinuti i stići do Kragujevačkog puta, odnosno do nekog od stajališta gradske autobuske linije br. 403 ili 408 za povratak na Trošarinu.

15,00 časova – Završetak pešačke ture.

Oprema:

Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki učesnik je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana i voda:

Hrana i voda iz ranca.

Povratak:

Istog dana u 15,00 časova za Beograd – Trošarinu navedenim gradskim autobuskim linijama. Ukoliko vremenski uslovi to nametnu termin za povratak se može odrediti i drugačije.

Rok za prijave: Minimalno 10 dana pre akcije