Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

2008

RAMAĆKI VISOVI

25.02.2017. godine

Iz Beograda smo krenuli u 7 časova i 5 minuta. Prvu pauzu, od 40 minuta, napravili smo u Stragarima. Nakon jutarnje kafice uputili smo se prema manastiru Petkovica. Obišli smo manastir Petkovica i posle kratkog upoznavanja sa njegovim istorijatom i značajem, uputili se prema ostacima srednjovekovnog grada Srebrnika (Kulina).

Trebalo nam je dobrih 40 minuta da stignemo do Srebrnika (Kuline) i da se popnemo do njegovih zidina (severne kule). Razgledanje i fotografisanje Kuline je trajalo oko 15 minuta pa smo se vratili do kamenoloma, gde nas je čekao autobus. Bez većeg zadržavanja, uputili smo se prema selu Ramaća, gde je bila naša početna tačka za pešačenje. Desetak minuta pre 12 časova stigli smo u selo Ramaću. Najpre smo otišli do crkve Svetog Nikole gde smo napravili par fotografija i saslušali kratko predavanje o istorijatu i značaju ove crkve.

Nakon toga smo krenuli na pešačku turu u pravcu Ramaćkih visova. Sat vremena nam je trebalo da se popnemo na Ramaćke visove (812m). Tu smo se malo odmorili, napravili par zajedničkih forografija i krenuli prema Golom brdu (772m). Osim te pauze na Ramaćim visovima od 20-tak minuta, jedina pauza koju smo napravili je podno Golog brda. Uglavnom smo se kretali lagano i samo sa kratkim pauzama za prikupljanje. Razlog za izostanak pauza je bilo kasni start iz sela Ramaće. Na kraju smo ipak stigli za dana u manastir Voljavča. Četrdeset minuta posle 17 časova smo stigli do manastira Voljavča, ali je on već bio zatvoren. Napravili smo pauzu za preobuku i kratak odmor i krenuli prema Topoli. U Topoli smo se odmorili u obližnjim restoranima, pa smo nešto pre dvadeset časova krenuli za Beograd. U Beograd smo stigli par minuta  posle 21 čas.

Ramaćki visovi su interesantna destinacija za planinarenje. Akcije se mogu izvoditi u svim godišnjim dobima. Relativno male visine okolnih planina omogućavaju pravljenje laganih i srednje teških planinarskih tura, koje se mogu izvoditi i u otežanim uslovima sa snežnim pokrivačem. Široki poljski putevi su idealni za akcije pod snežnim pokrivačem.

Rudnik i obronci Rudnika obiluju značajnim kulturno-istorijskim destinacijama koje svakako treba uključiti u planinarske akcije. Nekada je ovaj region bio središte srpske države i po putnim raskrsnicama i po rudnom bogatstvu. Pregršt starih i zaboravljenih crkvi, manastira, gradova, odbrambenih kula i dr. zaslužuju da ponovo budu posećeni i da se o njima kaže koja reč. To je deo naše istorijske baštine koju treba negovati i redovno posećivati. Upravo je ova akcija bila deo takvih nastojanja pa smo posetili par izuzetno značajnih lokaliteta: spomenik Tanasku Rajiću u Stragarima, manastir Petkovica, srednjovekovni grad Srebrnik, crkvu svetog Nikole u Ramaći (Kumanica) i manastir Voljavča.

 

 

Vođa akcije: Milan Vojnović