Planinarski klub

Policajac - Josif Pančić

2008

17. ZIMSKI USPON NA TREM

23.02.2013. godine

Dana 23.02.2012. godine, u 05,35 sati, krenuli smo autobusom iz Beograda, sa ugla Drinske i Sarajevske ulice, niškim autoputem do mesta Donja Studena, gde smo, nakon 15 minutne pauze na usputnoj MOL benzinskoj stanici, stigli oko 9,00 sati a nakon prijave broja učesnika kod organizatora akcije, u 9,30 sati, iz Gornje Studene,(360m) krenuli na uspon.

Kako nije bilo uslova da se autobusom prevezemo do Bojaninih voda (890m n/v), zbog nemogućnosti da se autobus okrene, kako bi smo skratili pešačenje za 4 km, bili smo prinudjeni da asfaltnim putem pešačimo do starog Planinarskog doma na Bojaninim vodama, što je i bio početni plan.

Nakon kraće pauze za predah, od planinarskog doma na Bojaninim vodama,(890m) nastavili smo kretanje šumskim putem, na kome je bilo dosta snega, a nakon pola sata pešačenja, kod mesta Ljubina česma (1100m) smo ušli u stazu koja je vodila kroz šumu.

Ova staza je bila dosta teška za kretanje, obzirom da je zbog velikog broja učesnika akcije, koji su njome prošli pre nas, bila dosta snežna, klizava i strma, što je zahtevalo poseban oprez pri kretanju. Na dva opasna mesta, pripadnici Gorske službe spasavanja su postavili dva gelendera, kako bi se izbegli padovi niz padinu.

Na ovom delu staze, dva planinara su odustala od daljeg uspona, a jedan planinar je još ranije, samostalno, za svoj cilj odredio kretanje u zoni Bojaninih voda.

Pre izlaska na Devojački grob (1311m), gde je Gorska služba spasavanja postavila još jedan gelender, u šumi, radi zavetrine, napravili smo 15minutnu pauzu, pre završnog uspona.

Po izlasku na čistinu, na kojoj su bili potpuno promenjeni vremenski uslovi, sa jakim vetrom i dosta nižom temperaturom, grupa se razvukla, jer je vreme za uspon bilo sve manje, pa je uspon tekao prema snazi i izdržljivosti svakog učesnika.. Na ovom delu staze, na visini od 1500 metara, 4 planinara je odustalo od daljeg uspona, jer u predviđenom vremenu i sa jakim penjačkim tempom nije stiglo da se popne na  vrh.

U 14,15 sati prvi planinari našeg Kluba izašli su na vrh Suve planine, Trem 1810m, a ostali su pristizali do 14,30 sati, u kom vremenu ukupno se popelo na vrh 12 planinara iz našeg Kluba, 3 iz Vrbice i 14 u organizaciji PSK Kopaonik, ukupno 29, od 37 učesnika akcije.

Konstatujem da je ovo lep uspeh za naš Klub, obzirom da jedan broj planinara koji su se popela na vrh, prvi put penje planine preko 1800m u zimskim uslovima i do sada nije imala značajnijeg visokogorskog iskustva. u ovim uslovima.

U povratku sa vrha, u 17,00 sati, napravili smo polasatnu pauzu kod Planinarskog doma na Bojaninim vodama, a zatim nastavili pešačenje, do podesnog mesta za okretanje autobusa, na visini od 675m , gde smo završili pešačenje.

Četiri planinara koji su odustali od uspona na visini od 1500metara, nastavilo je pešačenje do Donje Studene i time prepešačilo 25km i ostvarilo visinsku razliku od 1240 metara, što takođe cenim kao ništa manji uspeh.

Oko 18,00 sati autobusom smo pristigli u Donju Studenu, gde je organizator celokupne akcije PK „Železničar“ iz Niša, svim učesnicima akcije omogućio besplatan pasulj za večeru, nakon čega je akcija zatvorena i podeljene zahvalnice.

Oko 20,00 sati pošli smo za Beograd, uz put smo napravili kraću pauzu na OMV Benzinskoj stanici pre odvajanja za Svilajnac, a na početnu tačku stigli smo oko 23,30 sati.

 

Vođa akcije: Tadija Dimitrijević