Planinarski klub

Policajac - Josif Pančić

2008

KOSMAJ

19.01.2013. godine

Iz Beograda smo krenuli u 7 časova i 5 minuta prema Kosmaju maršrutom: Beograd - Mali Požarevac - Selters u Mladenovcu - Kosmaj centar. U banju Selters smo stigli oko 8 časova i tu smo se zadržali oko 45 minuta pa smo krenuli prema centru Kosmaja. Zbog snega na putu i zato što putari još uvek nisu bili očistili sneg, nismo mogli da se popnemo autobusom do vrha Kosmaja već smo nastavili peške. Pešačili smo oko 500 m do centra Kosmaja gde smo napravili kratku pauzu od desetak minuta za pripremu pre pešačenja (nameštanje planinarskih štapova, kamašni i ostalo).

Nakon ovih priprema krenuli smo na pešačku turu oko 9 časova i 15 minuta. Popeli smo se do samog vrha Kosmaja (do vojnog objekta, 626 m) a zatim smo nastavili do PPT odmarališta. Kada smo izbili na put koji vodi do centra Kosmaja, dvoje planinara je nastavilo pešačenje ka centru Kosmaj, a ostali planinari su nastavili ka manastiru Pavlovac. U manastir Pavlovac smo stigli nešto pre pola jedan

U manastir Kasteljan smo stigli desetak minuta pre jedan čas. Ovde je bila predviđena pauza ručak u trajanju od 30 minuta, ali obzirom da je većina planinara to već obavila kod manastira Pavlovac nastavili smo pešačenje posle petnaestak minuta. Posle manastira Kasteljan smo počeli da se penjemo na Mali Kosmaj prema spomen kosturnici borcima iz Prvog svetskog rata. Ovaj deo ture je bio malo naporniji zbog velike strmine i snega, pa smo se kretali malo laganije obzirom da smo imali dovoljno vremena. Kada smo stigli do spomen kosturnice po planu je trebalo da idemo ka manastiru Tresije, a potom da se sa zapadne strane popnemo na Kosmaj. Ovaj deo plana sam promenio još na početku ture imajući u vidu otežane uslove na trasi zbog snega. Posle spomen kosturnice vratili smo se u centar Kosmaja preko vrha Beli kamen (546 m). Pešačenje smo završili oko 15 časova i 30 minuta.

Grupa od 15 planinara je prepešačila stazu dužine 16 km sa visinskom razlikom 360 m. Ukupan uspon i spustu na ovoj stazi je bio oko 620 m. Dvoje planinara je prepešačilo stazu dužine 10 km sa visinskom razlikom od oko 330 m. Toliko je iznosio i ukupan uspon, odnosno sput na ovoj stazi.

Posle završenih planinarskih akcija otišli smo u restoran "Piknik" na ručak. Tu smo se zadržali manje od sat vremena tako da smo za Beograd krenuli nešto pre pola pet. Za Beograd smo krenuli istom maršrutom kao u dolasku, a stigli smo oko 5 časova i 40 minuta

Vođa akcije: Milan Vojnović