Planinarski klub

Policajac - Josif Pančić

2008

BLAGAJA

14.09.2013. godine

Dana 14.09.2013. godine, u 05,30 sati, sa ugla ulica Sarajevske i Drinske, preko Čačka i Požege, krenuli smo u mesto Roge, opština Požega, gde smo stigli oko 09,10 sati, ispred osnovne škole. Nakon otvaranja akcije, sa vodičem koga je odredio organizator akcije, krenuli smo na akciju, u 09,30 sati, oko 300 učesnika, iz 24 planinarska kluba.

Svi učesnici akcije, spustili su se u dolinu Velikog Rzava, prolazeći kroz Rošku banju,a zatim se prva grupa, u kojoj je bilo 5 planinara iz našeg Kluba, kružnom stazom vratila u selo Roge, kod osnovne škole, nakon prepešačenih 6 km, uz visinsku razliku od 240m.

Nakon obilne kiše koja je na području Blagaje padala prethodne večeri, vreme je bilo idealno za pešačenje. Sunčano i prijatno vreme nas je pratilo celom stazom. Staza je na početku imala naglo spuštanje, do Velikog Rzava, a kasnije smo imali kontinuirani uspon, što je zahtevalo pojačane napore učesnika koji su se kretali na stazi od 13 i 17 kilometara. Prijatno je bilo pešačiti pored Velikog Rzava, jedne od najčistijih reka u Evropi, kao i kroz Rošku banju i naselja Roge i Svračkovo. Blagaja je šumovita planina, tako da se i sam vrh nalazi u šumi, bez mogućnosti da se vidi okolina.

Druga grupa, u kojoj je bilo 5 planinara iz našeg Kluba, nastavila je pešačenje uz dolinu Velikog Rzava, a zatim se u mestu Svračkovo vratila na početnu tačku, nakon 13 prepešačenih kilometara savladavši visinsku razliku od 450m.

Treća grupa je nastavila kretanje kroz mesto Svračkovo, gde je napravljena polasatna pauza kod osnovne škole, a zatim smo produžili pešačenje kroz šumovitu Blagaju, do vrha na 864m n.v. gde smo stigli oko 14,30 sati. Nakon fotografisanja i kraćeg zadržavanja, nastavili smo kretanje sa Blagaje, šumskim putevima, do osnovne škole u Rogama, gde smo stigli, prema planu akcije oko 16:00 sati.

Ova grupa, u kojoj je bio 21 planinar iz našeg Kluba, pešačila je ukupno 17 km, za šest i po sati,  krećući se prosečno 3,6km na sat, sa sveukupnim prosekom od 2,4km, savladavši visinsku razliku od 240 m, sa ukupnim usponom od 700m i isto toliko u silasku.

Nakon dolaska na početnu tačku, organizator akcije je podelio besplatan pasulj svim učesnicima akcije.

U 17:00 sati smo pošli za Beograd. U Ovčar banji smo napravili jednosatnu pauzu, a zatim nastavili kretanje istom trasom. U Beograd smo stigli oko 21:15 sati.

 

 

Vođa akcije: Tadija Dimitrijević