Planinarski klub

Policajac - Josif Pančić

2008

 

DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU

PLANINARSKOG KLUBA

"POLICAJAC - JOSIF PANČIĆ"

еmail: pjpancic@gmail.com

Tekst predloga novog Statuta je izrađen na bazi teksta starog-važećeg Statuta i usaglašavan sa novim Zakonom o sportu i Statutima Planinarskog saveza Srbije i Orijentiring saveza Srbije. 
U tekstu predloga Statuta su dopune označene masnim slovima, a delovi koji su bili u tekstu starog Statuta i koje treba brisati su označeni sa kosim-italik oblikom slova.

preuzeti ovde: >>>

POZIVAJU SE ČLANOVI KLUBA DA PRISUSTVUJU VANREDNOJ SKUPŠTINI KLUBA (USVAJANJE STATUTA) KOJA ĆE SE ODRŽATI 24.01.2017.GODINE SA POČETKOM

U 18 ČASOVA