Planinarski klub

Policajac - Josif Pančić

2008

 

DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU

PLANINARSKOG DRUŠTVA

"POLICAJAC - JOSIF PANČIĆ"

еmail: pjpancic@gmail.com

Poštovani,


 

Obaveštavamo Vas da će se  redovna Skupština  Planinarskog Društva "Policajac- Josif Pančić" održati u utorak 28. februara 2017. godine sa početkom u 18,00 časova u prostorijama Kluba.

 


           D N E V N I   R E D

1. Izbor radnog predsedništva
   
- Radno predsedništvo
   
-Verifikaciona komisija
   
- Izborna komisija
   
- Zapisničar
   
- Overivači zapisnika
2. Izveštaj Verifikacione komisije
3.Potvrđivanje-usvajanje Pravilnika o radu Skupštine
4.  Izveštaj o radu Kluba
     
- Izveštaj o radu UO
   
- Podnošenje finansijskog izveštaja-bilansa Kluba
     
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
     
- Izveštaj o radu Veća časti
5.Diskusija
6. Usvajanje podnetih izveštaja i odluka
7.Davanje razrešnice starom rukovodstvu  Kluba
8. Izbor novog rukovodstva
9. Izveštaj izborne komisije
10. Dodela priznanja zaslužnim članovima Kluba
11.. Razno

                                                                                  Predsednik Kluba
 
                                                                            Zdravko Prodanović